Актуелности
0
Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања ЈКП “Комуналац” за 2016. год

Државна ревозорска институција је 25.12.2017. издала Извештај о Ревизији финансијских извештаја и правилности пословања ЈКП “Комуналац” Кула за 2016. годину.…