Komunalac Kula 1

 Javno komunalno preduzeće

Komunalac Kula 5

B Metis includes 8 color variation,

large typography library and a flexible content presentation.

Aktuelnosti

Комуналне информације – 11.05.2017.

Nasipanje zemlje na prihvatilistu mala1. Радна јединица „Урбанистичко планирање и одржавање путева“

- Радови на уличној јавној расвети на углу улица Исе Бајића, Исе Секицког и 51. Дивизије у Кули.

- Радови на уличној јавној расвети у улици Маршала Тита.

2. Радна јединица „Водовод“

- Испирање водоводне мреже.

- Редовне активности везане за радну јединицу „Водовод“.

3. Радна јединица „Зеленило и чистоћа“

- Редовне активности.

4. Радна јединица „Зоохигијена“

- Насипање земље ради равнања терена.

- Редовне активности везане за радове на прихватилишту.

 

Nasipanje zemlje na prihvatilistu

nasipanje zemlje na prihvatilistu 1

nasipanje zemlje na prihvatilistu 2

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com