Комуналне информације – 11.05.2017.

0

1. Радна јединица „Урбанистичко планирање и одржавање путева“

– Радови на уличној јавној расвети на углу улица Исе Бајића, Исе Секицког и 51. Дивизије у Кули.

– Радови на уличној јавној расвети у улици Маршала Тита.

2. Радна јединица „Водовод“

– Испирање водоводне мреже.

– Редовне активности везане за радну јединицу „Водовод“.

3. Радна јединица „Зеленило и чистоћа“

– Редовне активности.

4. Радна јединица „Зоохигијена“

– Насипање земље ради равнања терена.

– Редовне активности везане за радове на прихватилишту.

Поделите

Коментари су затворени.