Комуналне информације – 26.05.2017.

0

1. Радна јединица „Урбанистичко планирање и одржавање путева“
– Радови на уличној јавној расвети у насељеном месту Кула.
– Радови уређења и кошења раскрсница у насељеном месту Кула.

2. Радна јединица „Водовод“
– Испирање водоводне мреже.
– Редовне активности везане за радну јединицу „Водовод“.

3. Радна јединица „Зоохигијена“
– Обилазак терена.
– Редовне активности везане за радове на прихватилишту.

4. Радна јединица „Зеленило и чистоћа“
– Редовне активности.

Поделите

Коментари су затворени.