Комуналне информације – 15.06.2017.

0

1. Радна јединица „Урбанистичко планирање и одржавање путева“
– Радови на уличној јавној расвети у насељеним местима: Кула и Сивац.
– Редовне активности.
2. Радна јединица „Водовод“
– Решавање хаварије у улици Петра Драпшина у Кули.
– Рењшавање хаварије у улици Исе Секицког у Кули.
– Редовне активности.
3. Радна јединица „Зоохигијена“
– Обилазак терена.
– Редовне активности везане за радове на прихватилишту.
4. Радна јединица „Зеленило и чистоћа“
– Редовне активности.

Поделите

Коментари су затворени.