Комуналне информације – 19.06.2017.

0

1. Радна јединица „Урбанистичко планирање и одржавање путева“
– Окресивање грана и уређење зеленог појаса покрај путева.
2. Радна јединица „Водовод“
– Редован обилазак и чишћење фекалне канализације.
– Редовна замена водомера.
3. Радна јединица „Зоохигијена“
– Обилазак терена.
– Редовне активности везане за радове на прихватилишту.
4. Радна јединица „Зеленило и чистоћа“
– Редовне активности.

Поделите

Коментари су затворени.