Комуналне информације – 30.06.2017

0

1. Радна јединица „Урбанистичко планирање и одржавање путева“
– Радови окресивања грана покрај путева.
– Радови на уличној јавној расвети.

2. Радна јединица „Водовод“
– Редовне активности.

3. Радна јединица „Зоохигијена“
– Обилазак терена.
– Редовне активности везане за радове на прихватилишту.

4. Радна јединица „Зеленило и чистоћа“
– Редовне активности.

Поделите

Коментари су затворени.