Велико уређење зелених површина

0

Кошење јавних зелених површина, екипе ЈКП “Комуналац”, предходне недеље започеле су кошењем простора око железничке станице у Кули и уређењем улица Јакова Игњатовића и Петефи Шандора. Током недеље уређене су површине у месној заједници Доњи град, а на више локација у овој месној заједници посечено је високо растиње.

Радници рј “Водовод” извршили су проверу и чишћење фекалнe подстанице у улици Жарка Зрењанина и Његошевој.  У улици Петра Драпшина саниран је квар на потисном воду, а једно домаћинство је прикопчано на водоводну мрежу. Саниран је квар на водоводној мрежи у улицама Маршала Тита и Вељка Влаховића. Екипе ове радне јединице током недеље у сарадњи са ЈКП „Водовод“ успешно су санирали квар на потисном воду у Црвенки.

Радницима oдељења “Урбанистичко планирање и одржавање путева” почетак радне недеље обележило је расклапање и уклањање тезги у центру Куле након манифестацијe “Фолклорфест”. Иста екипа током недеље уредила је дечије игралиште на Фрагменту, орезала гране које су угожавале стамбене објекте и електро водове у главној улици у Црвенки, извршила замену дотрајалих сијалица уличне расветена више локација у Кули.

Екипе одељења “Чистоћа” ЈКП “Комуналац” поред редовних послова на уређењу, извршиле су прихрану садница и њихово третирање против инсеката у центру града, окопавани су ружичњаци и  одрађена је сепарација и балирање прикуљене ПЕТ амбалаже.

Поделите

Коментари су затворени.