РЈ „Чистоћа“, екипа задужена за блистав и сјајан град

0

Једна од радних јединица које послује у склопу ЈКП „Комуналац“ је и радна јединица „Чистоћа“. Задатак „Чистоће“, као и осталих одељења, је да обавља делатност од општег интереса на територији општине Кула.

Циљ радне јединице „Чистоћа“ је континуирано и квалитетно обављање послова одржавања хигијене јавних површина, одстрањивања отпадака, одржавања зелених површина, засађивања и одржавања цветних површина, прикупљања, сепарације и пресовања ПЕТ амбалаже.

Радници „Чистоће“ свакодневно, а у летњем периоду и током ноћи, врше сакупљање и депоновање отпада како на територији града, тако и на територији насеља Липар. Поред тога велика пажња и значај посвећена је формирању зелених површина, њиховом очувању, садњи и нези цвећњака и ружичњака. Пет амбалажа се прикупља по устаљеном распореду, а након тога се врши њено раздвајање и пресовање.

У циљу што веће економичности, заштите и очувања животне средине, ово одељење стално уводи нове процесе и имплементира савремен приступ у вођењу пословања. Поред свих наведених послова ова радна јединица континуирано врши едукацију грађана о заштити животне средине и њиховом доприносу квалитетнијој и чистијој животној средини, све у сарадњи са удружењима и основним школама на територији општине.

Као и остале радне јединице ЈКП „Комуналац“, несметано и ефикасно функционисање РЈ „Чистоћа“ од велике је важности за грађане и квалитет живота у општини. Свакодневни контакт са грађанима и корисницима услуга путем личног контакта, телефоном или електронски, од велике је важности како би се на време реаговало и свака сметња уклонила.

Поделите

Коментари су затворени.