Зоохигијена

0

Послове хуманог хватања и збрињавања паса и мачака обавља служба Зоохигијене, која послује у оквиру ЈКП „Комуналац“. Ова радна јединица смештена је на издвојеној локацији, а у њеном склопу је и прихватилиште за псе и мачке „Шапица“.

Поред основне делатности, послови које обавља ова служба тичу се неопходне ветеринарске неге и смештаја животиња, стерилизација паса који се након стручног тријажног прегледа враћају на првобитну локацију хватања, пружање услуга трећим лицима у виду хватања, превоза и збрињавања паса луталица, контрола напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина, њихова прерада и уништавање отпада животињског порекла у објектима за ту намену. Поред свега наведеног Зоохигијена уско сарађује са Владиним и НВО које се баве истом проблематиком. Запослени у овом одељењу врше редовну контролу свих насељених места у општини, излазе редовно на терен, врше обилазак приоритетних локација, како по налогу комуналне инспекције, тако и по позиву и пријави грађана.

Прихватилиште се редовно одржава, косе се зелене површине, врши се дезинсекција простора, дезинфекција возила и опреме. Све животиње које су смештене у прихватилиште имају беспрекорну негу и пажњу од стране запослених.

Поделите

Коментари су затворени.