0

Интерни конкурс

Интерни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време 1 (једног) извршиоца у ЈКП “Комуналац” Кула, Производно-услужни центар, Радна…