Komunalac Kula 1

 Javno komunalno preduzeće

Komunalac Kula 5

B Metis includes 8 color variation,

large typography library and a flexible content presentation.

29

јун
Комуналне информације – 29.06.2017

komunalac kula1. Радна јединица „Урбанистичко планирање и одржавање путева“
- Радови на јавној уличној расвети у насељеном месту Сивац.

28

јун
Комуналне информације – 28.06.2017

komunalac kula1. Радна јединица „Урбанистичко планирање и одржавање путева“

- Радови на јавној уличној расвети у насељеном месту Нова Црвенка.

- Наставак радова санирање оштећених атмосферских поклопаца.

27

јун
Комуналне информације – 27.06.2017

komunalac kula1. Радна јединица „Урбанистичко планирање и одржавање путева“

- Радови на јавној уличној расвети у насељеним местима: Црвенка и Крушчић.

- Санирање оштећених атмосферских поклопаца.

26

јун
Комуналне информације – 26.06.2017

komunalac kula1. Радна јединица „Урбанистичко планирање и одржавање путева“
- Радови на јавној уличној расвети у Црвенки.
- Радови вертикалне сигнализације у насељеном месту Кула.

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com