27

окт
Јавна набавка ЈНМВ 25/2017

javnenabavkeЈавна набавка ЈНМВ 25/2017 - Изнајмљивање механизације са руковаоцем за чишћење снега и за одржавање атмосферске канализације 

Позив

Конкурсна документација

 

Датум објаве: 08.11.2017. 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

18

окт
Јавна набавка ЈНМВ 24/2017

javnenabavkeЈавна набавка ЈНМВ 24/2017 - Сервис водомера

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Датум објаве: 30.10.2017.

Одлука о додели уговора

 

Датум објаве: 08.11.2017

Обавештење о закљученом уговору

12

окт
Јавна набавка ЈНМВ 23/2017

javnenabavkeЈавна набавка ЈНМВ број 23/2017 - Уље за моторна возила

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Датум објаве: 18.10.2017.

Питање и одговор

Датум објаве: 19.10.2017

Измена позива и конкурсне документације

 

Датум објаве: 23.10.2017.

Одлука о додели уговора

 

Датум објаве: 08.11.2017.

Обавештење о закљученом уговору

11

окт
Јавна набавка ЈНМВ 22/2017

javnenabavkeЈавна набавка ЈНМВ 22/2017 - Даска за снег за комбиновану радну машину

 

Конкурсна документација

Позив

 

Датум објаве: 30.10.2017. 

Одлука о додели уговора

 

Датум објаве: 08.11.2017.

Обавештење о закљученом уговору

04

окт
Јавна набавка ЈНМВ 20/2017

javnenabavkeЈавна набавка ЈНМВ 20/2017 - Ризла за потребе зимске службе

Конкурсна документација

Позив

 

Датум објаве: 09.10.2017.

Продужење рока

Појашњења

Измене и допуне конкурсне документације

 

Датум објаве: 16.10.2017.
Одлука о додели уговора

 

Датум објаве: 24.10.2017.
Обавештење о закљученом уговору

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com