24

феб
Јавна набавка ЈНМВ 09/2017

Јавна набавка ЈНМВ 09/2017 - Грађевински материјал

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

 

Датум објаве: 15.03.2017.

Одлука о додели уговора

 

Датум објаве: 28.03.2017.

Обавештење о закљученом уговору

20

феб
Јавна набавка ЈНМВ 11/2017

Јавна набавка ЈНМВ 11/2017 - Ветеринарске услуге

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Датум објаве: 01.03.2017.

Одлука о додели уговора

 

Датум објаве: 07.03.2017.

Обавештење о закљученом уговору

10

феб

10

феб
Јавна набавка ЈНМВ 10/2017

Јавна набавка ЈНМВ 10/2017 - Храна за псе

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Датум објаве: 23.02.2017.

Одлука о додели уговора - страна 1, страна 2

 

Датум објаве: 03.03.2017.

Обавештење о закљученом уговору

09

феб
Јавна набавка ЈНМВ 6/2017

Јавна набавка ЈНМВ 6/2017 - Интеграција успостављених система

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Датум објаве: 20.02.2017.

Одлука о додели уговора

 

Датум објаве: 27.02.2017.

Обавештење о закљученом уговору

08

феб
Јавна набавка ЈНМВ 2/2017

Јавна набавка ЈНМВ 2/2017 - Резервни делови за возила

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Датум објаве: 14.02.2017.

Измене и допуне позива и конкурсне документације

Појашњења

Обавештење о продужењу рока

 

Датум објаве: 09.03.2017.

Одлука о додели уговора

Обустава поступка

 

Датум објаве: 15.03.2017.

Обавештење о обустави поступка

 

Датум објаве: 17.03.2017.

Обавештење о закљученом уговору 1

Обавештење о закљученом уговору 2 

Обавештење о закљученом уговору 3

 

Датум објаве: 20.03.2017.

Обавештење о закљученом уговору 4

Обавештење о закљученом уговору 5

Обавештење о закљученом уговору 6

 

Датум објаве: 21.03.2017.

Обавештење о закљученом уговору 7

Обавештење о закљученом уговору 8

Обавештење о закљученом уговору 9

 

Датум објаве: 23.03.2017. 

Обавештење о закљученом уговору 10

Обавештење о закљученом уговору 11

Обавештење о закљученом уговору 12

Обавештење о закљученом уговору 13

 

Датум објаве: 24.03.2017.

Обавештење о закљученом уговору - партија 6

Обавештење о закљученом уговору - партија 8

Обавештење о закљученом уговору - партија 9

27

јан
Јавна набавка ЈНМВ 5/2017

Јавна набавка ЈНМВ 5/2017 - Ветеринарске услуге за 2017. годину

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Датум објаве: 09.02.2017.

Одлука о обустави поступка

 

Датум објаве: 17.02.2017.

Обавештење о обустави поступка

20

јан
Јавна набавка ЈНМВ 1/2017

Јавна набавка ЈНМВ 1/2017 - Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање у 2017. години

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Техничка спецификација

 

Датум објаве: 25.01.2017.

Питања и примедбе

 

Датум објаве: 09.02.2017. 

Одлука о додели уговора

 

Датум објаве: 24.02.2017. 

Обавештење о закљученом уговору

 

Датум објаве: 13.07.2017.

Одлука

 

Датум објаве: 14.07.2017.

Aнекс

03

феб
Јавна набавка ЈНМВ 3/2017

Јавна набавка ЈНМВ 3/2017 - Одржавање возила

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Датум објаве: 27.02.2017. 

Одлука о додели уговора

 

Датум објаве: 03.03.2017.

Одлука о додели уговора: страна 1, страна 2, страна 3, страна 4, страна 6, страна 7

 

Датум објаве: 07.03.2017.

Обавештење о закљученом уговору

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com