Javne Nabavke

Јавна набавка ЈНВВ 02/2017

Јавна набавка велике вредности ЈНВВ 02/2017 - Радови на депонији

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Датум објаве: 12.04.2017.

Одлука о додели уговора

 

Датум објаве: 25.04.2017. 

Обавештење о закљученом уговору

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com