Javne Nabavke

Јавна набавка ЈНМВ 15/2017

Јавна набавка мале вредности ЈНВВ 15/2017 - ХТЗ опрема

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

 

Датум објаве: 17.03.2017.

Измена конкурсне документације

 

Датум објаве: 29.03.2017. 

Одлука о додели уговора

 

Датум објаве: 04.04.2017.

Обавештење о закљученом уговору

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com