Javne Nabavke

Јавна набавка ЈНМВ 17/2017

javnenabavkeЈНМВ 17/2017 - Резервни делови за возила, поновљени поступак за партије 16, 18 и 19

 

Позив

Конкурсна документација

 

Датум објаве: 17.05.2017. 

Одлука о додели уговора

 

Датум објаве: 18.05.2017.

Обавештење о закљученом уговору - партија 16

Обавештење о закљученом уговору - партија 18

Обавештење о закљученом уговору - партија 19

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com