Javne Nabavke

Јавна набавка ЈНМВ 18/2017

javnenabavkeЈНМВ 18/2017 - Осигурање за 2017 годину 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

 

Датум објаве:03.07.2017.

Одлука о додели уговора

Датум објаве: 06.07.2017.

Обавештење о закљученом уговору

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com