Контакт

Директор – Пешић Марко
е-пошта: direktor@komunalackula.rs


Правник – Миодраг Мештер
е-пошта: pravnik@komunalackula.rs


Финансије – Ружица Квргић Павловић
е-пошта: finansije@komunalackula.rs


Набавка – Бобан Зековић
е-пошта: nabavka@komunalackula.rs


Водовод – Дејан Адамовић
е-пошта: vodovod@komunalackula.rs


Чистоћа – Зоран Мркајић
е-пошта: cistoca@komunalackula.rs


Централа: 025-722-566; 025-722-506; 025-722-243
БЕСПЛАТНА ИНФО ЛИНИЈА 0800-222-110 (07-15h)
Факс: 025-722-457

Изворишта:

„Крстурски пут“ 025-722-807
„Штолц“ 025-723-575