Stavke sa menija

Организација

Организација

 

Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Кула основала је Скупштина општине Кула ради обављања комуналних делатности, односно делатности од општег интереса, као незаменљив услов живота и рада грађана и рада предузећа на територији општине Кула.

Скраћени назив јавног предузећа гласи ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ Кула. Јавно предузеће регистровано је код Трговинског суда у Сомбору под бр. Fi 69/90 број рег. улошка 1-364, а Решењем BD 44290/2005 од 04.07.2005. године преведено у Регистар привредних субјеката, који води Агенција за привредне регистре.

 

 

Организациона шема

 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

ДИРЕКТОР

СЕКТОР ЗА ОПШТЕ И  ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

СЕКТОР ЗА ПРОИЗВОДНО-УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ
  РЈ "Водовод" РЈ "Чистоћа"

РЈ "Урбанистичко планирање и одржавање путева"

-правни послови

-финансије

-књиговодство

-рекламације

-благајна

-инкаснатска служба

-изовришта

-водоводна мрежа

-канализациона 

мрежа

-чишћење града

-одржавање зеленила по Уговору о повереним пословима

-одношење смећа и уређење депоније

-пијачне услуге

-погребне услуге

-сепарација ПЕТ амбалаже

-послови зоохигијене

-послови пошумљавања

- одржавање атарских путева

- сузбијање амброзије

- јавна расвета

- вертикална сигнализација

- атмосферска канализација

- пружање услуге грејања

- зимска служба

- одржавање дечијих игралишта и спортских терена

 

 

Унутрашња организација јавног предузећа

 

 

1. Директор – Дамјан Миљанић, контакт маил Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.">

 

2. Сектор за опште и финансијске послове – руководилац: Ружица Квргић Павловић – дипл.економиста

 

   - правни послови, контакт маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

   - финансије, контакт маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

   - књиговодство

   - рекламације

   - благајна

   - послови инкасантске служба

 

 

3. Сектор за производно – услужне делатности са 3 радне јединице:

 

РЈ „Водовод“ која:

   - управља извориштима

   - одржава водоводну мрежу

   - одржава канализациону мрежу

   - изводи нове радове на водоводу и канализацији

Руководилац РЈ: Јулијан Дудаш, грађ. инжињер. Контакт маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

РЈ „Чистоћа“ која:

   - врши чишћење града

   - одржава зеленило града

   - односи смеће из пословних простора и домаћинстава

   - одржава депонију смећа

   - врши пијачне услуге

   - врши погребне услуге

   - врши сепарацију ПЕТ амбалаже

   - врши послове зоохигијене

   - врши послове пошумљавања

Руководилац сектора: Зоран Мркајић, дипл.инж.агроекономије. Контакт маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

РЈ „Урбанистичко планирање и одржавaње путева“ koja:

   - одржава атарске путеве

   - врши сузбијање амброзије

   - одржава јавну расвету

   - одржава вертикалну сигнализацију

   - одржава атмосферску канализацију

   - пружа услуге грејања

   - одржава дечија игралишта

   - одржава спортске терене

   - послови зимске службе

Руководилац сектора: Бранислав Вујовић, дипл. гр. Контакт маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com