Органи јавног предузећа

– Надзорни одбор, који чини 3 члана:

– Лендак Ференц  – председник Надзорног одбора
– Милошевић Слободан – члан Надзорног одбора
– Мештер Миодраг – члан Надзорног одбора
Милошевић Слободан – рођен 12.11.1966. у месту Шумећани, општина Иванић град, Република Хрватска. 1985. године стекао звање Аналитичар живежних намирница у Прехрамбено-пољопривредном образовном центру у Загребу. 04.10.1988. године стекао диплому инжињера прехрамбене технологије смера аналитика прехрамбених производа на Прехрамбено-биотехнолошком факултету у Загребу. 09.07.1992. године стекао диплому Дипломирани инжињер прехрамбене технологије, смера Нутриционизам на Прехрамбено-биотехнолошком факултету у Загребу. По Болоњској декларацији сада поседује звање Магистра  нутриоционизма.
Лендак Ференц – рођен 1959. године у Крушчићу. Ожењен, отац једног детета. Основну школу похађао у Крушчићу и у Кули. По завршетку основне школе, друштвено-језички смер гимназије завршава у Србобрану 1977. године, а потом Педагошку академију у Суботици. 2001. године стиче диплому Професора разредне наставе на Учитељском факултету у Сомбору. Радни век започео 1982. године у ОШ „Иса Бајић“ у Кули. Тренутно обавља послове директора у ОШ „20. октобар“ у  Сивцу.
Мештер Миодраг – рођен 29.10.1959. године. Дипломирао на Правном  факултету у Београду 1998. године, ВСС-дипломирани правник VII1 степен стручне спреме. Запослен у ЈКП „Комуналац“ Кула. Главне активности и одговорности: нормирање, принудна наплата, радни односи, јавне набавке и др..
 в.д. Директора: Пешић Марко