Испирање мреже градског водовода у Кули од 04.05.-26.05.2017.год.