Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања ЈКП „Комуналац“ за 2016. год