Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања ЈКП “Комуналац” за 2016. год