Sklapanje štandova za Festival ručnih radova i suvenira