Поправка мобилијара и ограде на игралишту у центру града