Решење о попуњавању радног места путем интерног конкурса у ЈКП „Комуналац“ Кула