Решење о попуњавању радног места путем интерног конкурса у ЈКП “Комуналац” Кула