Периодично испирање водоводне мреже у улици Петра Драпшина у Кули