Redovni zadaci čišćenja i održavanja zelenih površina na teritoriji grada Kule