ЈКП “Комуналац” Кула на радном задатку уређења града