ЈКП „Комуналац“ Кула на радном задатку уређења изворишта у Липару