JKP „Komunalac“ Kula na radnom zadatku uređenja izvorišta u Liparu