Добра дела као резултат добре сарадње ЈКП „Комуналац“ Кула и скупштине станара