Добра дела као резултат добре сарадње ЈКП “Комуналац” Кула и скупштине станара