Ниске температуре узрокују хаварије на водоводној и канализационој мрежи