Обавештење о слободним пијачним местима за 2019. годину