Постављање лежећег полицајца у улици Јосипа Крамера