Обавештење о слободним пијачним местима за 2021. годину