Акција пошумљавање и уређење излетишта Планинарски дом у сарадњи са грађанима.