Poseta direktora JKP “Komunalac“ vriću “Sunčica“ u Kuli