Решење о попуњавању радног места путем интерног конкурса у ЈКП „Комуналац“ Кула

Интервенција на бунару
14. септембар 2018.
Састанак са председницима скупштине станара зграда 12.Војвођанске бригаде у ЈКП „Комуналац“ Кула
28. септембар 2018.