Обавештење о слободним пијачним местима за 2020. годину