Испитивање задовољства корисника и корисница услуга комуналних предузећа у општини Кула
15. маја 2023.
Сигурносни знакови код „Дрвеног моста“ бачени у канал
23. маја 2023.