Успешно уклоњено стабло са објекта Дома здравља у Крушчићу