Радна јединица „Водовод“ послује у саставу јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кула од његовог самог оснивања. Једна је од три пословне јединице која успешно спроводи политику свог пословања на територији општине Кула.

Основна делатност и обим посла коју врши рј „Водовод“ је дистрибуција воде за пиће и друге потребе грађанима, а како би обезбедили квалитетну воду, претходе послови око контроле квалитета, одржавања изворишта и водоводне мреже. Основни задатак ове радне јединице је да обезбеди довољну количину квалитетне воде грађанима у току читаве године.

Како је претежна делатност снабдевање квалитетном водом, поред ових послова велики удео у пословима ове радне јединице заузимају и послови прикупљања, уклањања отпадних вода и одржавања канализационе мреже.

Екипе ове радне јединице свакодневно су на терену, контролишу и воде рачуна о водоводној и канализационој мрежи, обезбеђују нова прикључење домаћинстава на мреже и воде рачуна о постојећим. Захваљујући ефикасности и стручности, кварови на обе мреже у најкраћем могућем року буду санирани.

Услуге које пружа рј „Водовод“ у склопу јавног комуналног предузећа „Комуналац“ су од изузетне важности за грађане и функционисање града, на основу квалитета ових услуга мери се и квалитет живота у нашој средини. Суочени са изузетно великом одговорношћу коју носи обављање комуналних послова, ово комунално предузеће је у сталном контакту са грађанима и корисницима услуга, а све у циљу побољшања квалитета живота свих нас каои очувања животне средине.