Директор - Пешић Марко
е-пошта: marko.pesic.komunalac@gmail.com 

Правник - Миодраг Мештер
е-пошта: pravnik@komunalackula.rs

Финансије - Ружица Квргић Павловић
е-пошта: finansije@komunalackula.rs

Набавка - Бобан Зековић
е-пошта: nabavka@komunalackula.rs

Водовод - Дејан Адамовић
е-пошта: vodovod@komunalackula.rs

Чистоћа - Слободан Каленић
е-пошта: cistoca@komunalackula.rs

Урбанистичко планирање и одржавање путева - Бранислав Вујовић
е-пошта: putnaprivreda@komunalackula.rs

Централа: 025-722-566; 025-722-506; 025-722-243
БЕСПЛАТНА ИНФО ЛИНИЈА 0800-222-110 (07-15h)
Факс: 025-722-457

Изворишта:

„Крстурски пут“ 025-722-807
„Штолц“ 025-723-575