Ценовник основних комуналних услуга

Ценовник воде и смећа (примењују се од 01.01.2023. год.)
Ценovnik канализације и  гробница (примењују се од 01.01.2023. год.)
Ценовник за грејање (примењују се од 01.01.2023. год.)
Цене зоохигијене

Обједињене комуналне услуге (примена од 01.07.2022. год.)