ЈКП „Комуналац“ Кула је основано од Радне организације „Комуналац“ Кула, Одлуком Скупштине општине Кула бр. 01-023-16/89 од 31.12.1989. године.

Предузеће има интегрисане стандарде ISO 9001 и ISO 14001 и HCCP потврђени од сертификационе куће BUREAU VERITAS Лондон и EXCELLENT сертификат за мала и средња предузећа за пословни морал и бонитет фирме који издаје Привредна комора Србије и међународна бонитет компанија Coface.

Адреса: 29. Новембра бр. 4 Кула

Адреса : Лењинова 8 , телефон 729-660

Матични број: 08004790
ПИБ: 100662387
Шифра делатности: 41000
Текући рачун: 325-9500700001014-63

Телефони:

Централа: 025-722-566; 025-722-506; 025-722-243
БЕСПЛАТНА ИНФО ЛИНИЈА 0800-222-110 (07-15h)
Факс: 025-722-457

Изворишта:

„Крстурски пут“ 025-722-807
„Штолц“ 025-723-575

Све рекламације, молбе, сугестије грађани могу доставити писменим путем на адресу 29. Новембра бр.4 или на маил адресу reklamacije@komunalackula.rs .

Упит на сва питања везана за информације од јавног значаја можете доставити на info@komunalackula.rs .

Питања директору можете поставити на маил адресу marko.pesic.komunalac@gmail.com. Одговор ћете добити у року од 24 сата.

Директор прима све грађане сваког радног дана од 08-10 h.