– Надзорни одбор, који чини 3 члана:

– Зорић Предраг  – председник Надзорног одбора
– Тадић Миле – члан Надзорног одбора
– Мештер Миодраг – члан Надзорног одбора
Тадић Миле – рођен 22.02.1981. у Врбасу, 2009. завршио студије на Економском факултету у Суботици (Универзитет у Новом Саду). Страни језици: ЕНГЛЕСКИ (Cambridge English Certificate in ESOL International – Business English). Рад на рачунару: MICROSOFT OFFICE (Word, Excel, Power Point), Internet Explorer, Photoshop. Садашња функција Општинска управа Кула – Послови страних инвестиција и послови координатора за међународне и домаће пројекте.
Зорић Предраг – рођен 25.12.1976. у Врбасу. Ожењен. Основну школу похађао у Кули. Средњу Електротехничку школу „Михајло Пупин“ завршава у Кули 1995 године. Основне академске студије високог образовања првог степена Пословне економије у Новом Саду завршава 2011 године са звањем Економиста. Мастер економске студије након завршених основних академских студија завршава 2014 године у Новом Саду са звањем Дипломирани економиста. Запослен у ОУ Кула као Службеник за Јавне набавке.
Мештер Миодраг – рођен 29.10.1959. године. Дипломирао на Правном  факултету у Београду 1998. године, ВСС-дипломирани правник VII1 степен стручне спреме. Запослен у ЈКП „Комуналац“ Кула. Главне активности и одговорности: нормирање, принудна наплата, радни односи, јавне набавке и др..
 в.д. Директора: Пешић Марко