– Надзорни одбор, који чини 3 члана:

– Зорић Предраг  – председник Надзорног одбора
– Глиговић Стеван – члан Надзорног одбора
– Мештер Миодраг – члан Надзорног одбора

Зорић Предраг – рођен 25.12.1976. у Врбасу. Ожењен. Основну школу похађао у Кули. Средњу Електротехничку школу „Михајло Пупин“ завршава у Кули 1995 године. Основне академске студије високог образовања првог степена Пословне економије у Новом Саду завршава 2011 године са звањем Економиста. Мастер економске студије након завршених основних академских студија завршава 2014 године у Новом Саду са звањем Дипломирани економиста. Запослен у ОУ Кула као Службеник за Јавне набавке.

Глиговић Стеван – Дипломирани економиста са вишегодишњим искуством у области финансија.
Образовање – Дипломирани економиста, Универзитет у Новом Саду, Економски факултет Суботица, Смер Пословни инфомациони системи.Вишегодишње искуство у области финансија.
Радно искуство – Феб 2022 – апр 2024: Стручни сарадник у ЛПА Општинска управа Кула Уношење и обрада пореских пријава за порез на имовину. Доношење решењав о репрограму пореског дуга. Јул 2019 – авг 2019: Комерцијалиста у међународном транспорту ДП Залив д.о.о., Црвенка, Србија. Прикупљање и обрада података за истраживање иностраног тржишта. Израда комерцијалних уговора и праћење реализације уговорених послова. Јул 2018 – јул 2019. ERP konsultant Koi Code, Crvenka, Srbija феб. 2013- јан. 2017. Стручни сарадник у одељењу за финансије и привреду Општинска управа Кула. Послови ликвидатуре директних и индиректних буџетских корисника. Припремање захтева за плаћање трезору за буџетске кориснике. Комплетирање и контрола документације, књижење плаћених рачуна. Учествовање у сачињавању статистичких извештаја који се односе на буџетске кориснике коришћењем Excela.

Мештер Миодраг – рођен 29.10.1959. године. Дипломирао на Правном  факултету у Београду 1998. године, ВСС-дипломирани правник VII1 степен стручне спреме. Запослен у ЈКП „Комуналац“ Кула. Главне активности и одговорности: нормирање, принудна наплата, радни односи, јавне набавке и др..

Директора: Пешић Марко

Датум ажурирања: 18.04.2024. год.