Delatnosti preduzeća

Komunalne delatnosti prema Zakonu o komunalnim delatnostima („Sl. Glasnik RS“, broj 88/2011 i 104/2016) podrazumevaju delatnosti pružanja komunalnih usluga od značaja za ostvarenje životnih potreba fizičkih i pravnih lica kod kojih je jedinica lokalne samouprave dužna da stvori uslove za obezbeđenje odgovarajućeg kvaliteta, obima, dostupnosti i kontinuiteta, kao i nadzor pod njihovim vršenjem.

JKP „Komunalac“ osnovano je od strane lokalne samouprave, sa ciljem obavljanja osnovne delatnosti od opšteg interesa za građane opštine Kula.

Pretežna delatnost Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Kula je:

– Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode.

Osim navedene pretežne delatnosti JKP „Komunalac“ će se baviti i drugim delatnostima kao što su:

– prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda;

– upravljanje komunalnim otpadom;

– održavanja i uređenja javnih zelenih površina, uređivanja i održavanja zelenila, održavanja čistoće na površinama javne namene

– javna higijena;

– upravljanja i održavanja pijacama;

– upravljanja grobljima i vršenje pogrebnih usluga;

– podizanje i održavanje zaštitnih pojaseva i šuma na osnovu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;

– delatnosti zoohigijene – hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska nega i smeštaj napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka) u prihvatilištima za životinje, lišavanje života za neizlečivo bolesne i povređene napuštene i izgubljene životinje, kontrola i smanjenje populacije napuštenih pasa i mačaka, neškodljivo uklanjanje leševa životinja sa površina javne namene do objekta za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada životinjskog porekla;

– održavanja javne rasvete na teritoriji opštine;

– upravljanja, održavanja i korišćenja opštinskih nekategorisanih puteva i ulica shodno Zakonu o putevima, atarskih puteva, sportskih terena i dečijih igrališta, održavanje trotoara, biciklističkih i pešačkih staza;

– mašinsko i ručno suzbijanje štetne biljke ambrozije.

Pored obavljanja delatnosti od opšteg interesa, Javno preduzeće obavlja i druge delatnosti u skladu sa Zakonom, a na osnovu ugovora o finansiranju zaključenog između osnivača i javnog preduzeća.