Органи јавног предузећа

– Надзорни одбор, који чини 3 члана:

– Зорић Предраг  – председник Надзорног одбора
– Милошевић Слободан – члан Надзорног одбора
– Мештер Миодраг – члан Надзорног одбора
Милошевић Слободан – рођен 12.11.1966. у месту Шумећани, општина Иванић град, Република Хрватска. 1985. године стекао звање Аналитичар живежних намирница у Прехрамбено-пољопривредном образовном центру у Загребу. 04.10.1988. године стекао диплому инжињера прехрамбене технологије смера аналитика прехрамбених производа на Прехрамбено-биотехнолошком факултету у Загребу. 09.07.1992. године стекао диплому Дипломирани инжињер прехрамбене технологије, смера Нутриционизам на Прехрамбено-биотехнолошком факултету у Загребу. По Болоњској декларацији сада поседује звање Магистра  нутриоционизма.
Зорић Предраг – рођен 25. 12. 1976. у Врбасу. Ожењен. Основну школу похађао у Кули. Средњу Електротехничку школу „Михајло Пупин“ завршава у Кули 1995 године. Основне академске студије високог образовања првог степена Пословне економије у Новом Саду завршава 2011 године са звањем Економиста. Мастер економске студије након завршених основних академских студија завршава 2014 године у Новом Саду са звањем Дипломирани економиста. Запослен у ОУ Кула као Службеник за Јавне набавке.
Мештер Миодраг – рођен 29.10.1959. године. Дипломирао на Правном  факултету у Београду 1998. године, ВСС-дипломирани правник VII1 степен стручне спреме. Запослен у ЈКП „Комуналац“ Кула. Главне активности и одговорности: нормирање, принудна наплата, радни односи, јавне набавке и др..
 в.д. Директора: Пешић Марко