Organizacija

Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ Kula osnovala je Skupština opštine Kula radi obavljanja komunalnih delatnosti, odnosno delatnosti od opšteg interesa, kao nezamenljiv uslov života i rada građana i rada preduzeća na teritoriji opštine Kula.

Skraćeni naziv javnog preduzeća glasi JKP „KOMUNALAC“ Kula. Javno preduzeće registrovano je kod Trgovinskog suda u Somboru pod br. Fi 69/90 broj reg. uloška 1-364, a Rešenjem BD 44290/2005 od 04.07.2005. godine prevedeno u Registar privrednih subjekata, koji vodi Agencija za privredne registre.

Organizaciona šema

NADZORNI ODBOR

DIREKTOR

SEKTOR ZA OPŠTE I  FINANSIJSKE POSLOVE

SEKTOR ZA PROIZVODNO-USLUŽNE DELATNOSTI
RJ “Vodovod”RJ “Čistoća”RJ “Urbanističko planiranje i održavanje puteva”
-pravni poslovi

-finansije

-knjigovodstvo

-reklamacije

-blagajna

-inkasnatska služba

-izovrišta

-vodovodna mreža

-kanalizaciona

mreža

-čišćenje grada

-održavanje zelenila po Ugovoru o poverenim poslovima

-odnošenje smeća i uređenje deponije

-pijačne usluge

-pogrebne usluge

-separacija PET ambalaže

-poslovi zoohigijene

-poslovi pošumljavanja

– održavanje atarskih puteva

– suzbijanje ambrozije

– javna rasveta

– vertikalna signalizacija

– atmosferska kanalizacija

– pružanje usluge grejanja

– zimska služba

– održavanje dečijih igrališta i sportskih terena

Unutrašnja organizacija javnog preduzeća

  1. v.d. Direktor – Pešić Marko, kontakt mail: marko.pesic377@gmail.com 

2. Sektor za opšte i finansijske poslove – rukovodilac: Ružica Kvrgić Pavlović – dipl.ekonomista

– pravni poslovi, kontakt mail: pravnik@komunalackula.rs
   – finansije, kontakt mail: finansije@komunalackula.rs
   – knjigovodstvo
– reklamacije
– blagajna
– poslovi inkasantske služba

3. Sektor za proizvodno – uslužne delatnosti sa 3 radne jedinice:

RJ „Vodovod“ koja:

– upravlja izvorištima
– održava vodovodnu mrežu
– održava kanalizacionu mrežu
– izvodi nove radove na vodovodu i kanalizaciji

Rukovodilac RJ:   Kontakt mail: vodovod@komunalackula.rs

RJ „Čistoća“ koja:

– vrši čišćenje grada
– održava zelenilo grada
– odnosi smeće iz poslovnih prostora i domaćinstava
– održava deponiju smeća
– vrši pijačne usluge
– vrši pogrebne usluge
– vrši separaciju PET ambalaže
– vrši poslove zoohigijene
– vrši poslove pošumljavanja

Rukovodilac sektora: Čedo Andesilić, dipl.inž.agroekonomije. Kontakt mail: cistoca@komunalackula.rs

RJ „Urbanističko planiranje i održavanje puteva“ koja:

– održava atarske puteve
– vrši suzbijanje ambrozije
– održava javnu rasvetu
– održava vertikalnu signalizaciju
– održava atmosfersku kanalizaciju
– pruža usluge grejanja
– održava dečija igrališta
– održava sportske terene
– poslovi zimske službe

Rukovodilac sektora: Branislav Vujović, dipl. gr. Kontakt mail: urbanizam@komunalackula.rs